خمیازهٔ سنگ ،

 

تولد چشمه

زایمان زیبا ، یکی‌ نرم و گذرا
...
یکی‌ خاموش و بیصدا

یکی‌ آزاد به سفر

یکی‌ محکوم به بودن و بودن

هرچه سردی و بی‌ خیالی ، لقب به سنگ

هرچه امیدواری و زیبایی ،

به آب روان مسافر

هرگز نگفت کسی‌ ، سخنی ، دریغا !

اسرار در سنگ سرد , شد

چشمه سخنگوی ، سکوت سرد

چه شکل درهم زیبایی،

نوزاد طبیعت !!

/ 0 نظر / 16 بازدید