باید گریخت ، یا که دلداده شد به درنگ ؟

 

بگریز اگر که خواهی‌ و گ‌ر خواستی‌ بمان

جایی‌ کسی‌ به خواب رفته و
...
قومی ز جایی‌ گریخته

اما زمان --- دریغ ---

سواریست بی‌ امان

/ 0 نظر / 19 بازدید