آرزوی من اینست که،

 

که بگویم آنچه در منست ،

افسوس ، در فرهنگ لغاتم حروف کم است

خواهم که سرم را بکوبم ،

به دیوار سخت زندگی‌

شاید که منفجر شود

و بیرون جهد کلام من !!!

/ 0 نظر / 12 بازدید