مهربانی ، عکسی‌ از من خواست تا یادم کند
لطف را بنگر ، که او‌ بر عکس من قدری نهاد !
من کیم ؟ خود سایه یی نابود بر دیوار غم
کندکی جنبد چو بیدی در مسیر تند باد
سایه جنبده چون بگذشت تصویرش چه بود ؟
......حظّ خطّی پرداخت، طفلی وقت بازی با مداد
/ 0 نظر / 16 بازدید