دانه‌های مهر را در دلم برایت کاشتم

 

گیاه عشق سبز شد و گًل داد

و ما هنوز منتظر آمدنت هستیم

قبل از پر پر شدن گًل بیا ،

ای تنها دلیل نبض این قلبِ شکسته

/ 0 نظر / 11 بازدید